نمایش دادن همه 4 نتیجه

بذر سبزی شوید نیم کیلویی ایرانی

۹۸,۹۰۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

نوع رقم بذر استاندراد یا OP مقدار و محتوی هر بسته 500 گرم بسته بندی نایلون و یا نایلکس وضعیت بذر بدون ضدعفونی کشور سازنده ایران وضعیت تولید محصول بذر محلی با بسته بندی دستی تاریخ تولید 1401 مناسب برای مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این بذر با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است

مشخصات فنی بذر

مناسب کشت در فضای باز -- گلدان و منزل قابلیت کشت بصورت کاشت مسقیم بذر در زمین اصلی قوه نامیه بذر 80 درصد قابلیت کشت در فصل بهار -- تابستان -- پاییز -- پاییز و زمستان فقط در مناطق گرم و جنوبی کشور قابلیت کشت در مناطق گرمسیر -- سردسیر -- معتدل -- داخل منزل این بذر قابلیت مصرف خوراکی دارد این بذر قابلیت بذرگیری دارد

مشخصات رقم سبزیجات

نوع رقم سبزیجات سبزی خوردن -- خورشتی یا پلویی -- سالادی -- معطر و طعم دهنده

بذر شاهی یا تره تیزک نیم کیلویی ایرانی

۷۴,۹۲۵ تومان

مشخصات ظاهری محصول

نوع رقم بذر استاندراد یا OP مقدار و محتوی هر بسته 500 گرم بسته بندی دستی وضعیت بذر بدون ضدعفونی کشور سازنده ایران وضعیت تولید محصول بذر محلی با بسته بندی دستی تاریخ تولید 1401 مناسب برای مصارف کشاورزی امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این بذر با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است

مشخصات فنی بذر

مناسب کشت در فضای باز -- گلخانه قابلیت کشت بصورت کاشت مسقیم بذر در زمین اصلی امکان خیساندن و جوانه زنی بذر ندارد قابلیت کشت در فصل بهار -- تابستان -- پاییز -- پاییز و زمستان فقط در مناطق گرم و جنوبی کشور قابلیت کشت در مناطق گرمسیر -- سردسیر -- معتدل این بذر قابلیت مصرف خوراکی دارد این بذر قابلیت بذرگیری دارد

مشخصات رقم سبزیجات

نوع رقم سبزیجات سبزی خوردن

بذر سبزی ریحان سبز نیم کیلویی ایرانی

۹۸,۹۰۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

نوع رقم بذر استاندراد یا OP مقدار و محتوی هر بسته 500 گرم بسته بندی نایلون و یا نایلکس وضعیت بذر بدون ضدعفونی کشور سازنده ایران وضعیت تولید محصول بذر محلی با بسته بندی دستی تاریخ تولید 1401 مناسب برای مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این بذر با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است

مشخصات فنی بذر

مناسب کشت در فضای باز -- گلخانه -- گلدان و منزل قابلیت کشت بصورت کاشت مسقیم بذر در زمین اصلی امکان خیساندن و جوانه زنی بذر ندارد قوه نامیه بذر 80 تا 85 درصد قابلیت کشت در فصل بهار -- تابستان -- پاییز و زمستان فقط در مناطق گرم و جنوبی کشور قابلیت کشت در مناطق گرمسیر -- سردسیر -- معتدل -- داخل منزل این بذر قابلیت مصرف خوراکی دارد این بذر قابلیت بذرگیری دارد

مشخصات رقم سبزیجات

نوع رقم سبزیجات سبزی خوردن -- معطر و طعم دهنده

بذر سبزی مرزه نیم کیلویی ایرانی

۱۴۴,۸۵۵ تومان

مشخصات ظاهری محصول

نوع رقم بذر استاندراد یا OP مقدار و محتوی هر بسته 500 گرم بسته بندی نایلون و یا نایلکس وضعیت بذر بدون ضدعفونی کشور سازنده ایران وضعیت تولید محصول بذر محلی با بسته بندی دستی تاریخ تولید 1400 مناسب برای مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- پیک -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این بذر با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است

مشخصات فنی بذر

مناسب کشت در فضای باز -- گلدان و منزل قابلیت کشت بصورت کاشت مسقیم بذر در زمین اصلی امکان خیساندن و جوانه زنی بذر ندارد قوه نامیه بذر 80 درصد قابلیت کشت در فصل بهار -- تابستان -- پاییز -- پاییز و زمستان فقط در مناطق گرم و جنوبی کشور قابلیت کشت در مناطق گرمسیر -- سردسیر -- معتدل -- داخل منزل این بذر قابلیت مصرف خوراکی دارد این بذر قابلیت بذرگیری دارد

مشخصات رقم سبزیجات

نوع رقم سبزیجات سبزی خوردن -- معطر و طعم دهنده