نمایش دادن همه 9 نتیجه

کوکوپیت سریلانکا

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده سریلانکا حالت ظاهری محصول بافت الیاف گیاهی وزن و یا حجم 4.5 کیلوگرم بسته بندی پلاستیک نایلون یا نایلکس امکان تحویل و ارسال با پست -- اتوبوسرانی -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا بعهده خریدار است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 256 قالب مناسب برای مصارف کشاورزی سایر مشخصات نکته مهم : دقت بفرمایید که هزینه ارسال کوکوپیت  با خریدار محترم می باشد.

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) 5.5 تا 6.5 قابلیت جذب آب دارد استریل می باشد ارگانیک می باشد قابلیت حجیم شدن دارد قابل استفاده و یا ترکیب با تکی و خالص -- پرلیت -- پیت ماس -- ورمی کمپوست قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- خاک سینی نشاء -- گلدان و باغچه های های خانگی -- هیدروپونیک

ویژگی محصول

عاری از بیماری و ناخالصی

مشخصات فنی محصول

تولید شده از الیاف نارگیل نوع کوکوپیت فاین

مشخصات ظاهری محصول

وزن قالب کوکوپیت چهار و نیم کیلوگرم حجم آب گیری کوکوپیت 50 لیتر ابعاد قالب کوکوپیت 30*30

ورمی کمپوست ۲۵ کیلویی

۱۳۸,۸۶۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول بافت اسفنجی وزن و یا حجم 25 کیلوگرم وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی کیسه نایلونی یا کاغذی امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا بعهده خریدار است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 100 عدد مناسب برای مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی سایر مشخصات دقت بفرمایید که هزینه ارسال خاک بسترهای کشت  با خریدار است.

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) خنثی قابلیت جذب آب ندارد استریل می باشد ارگانیک می باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در گلدان و باغچه های های خانگی -- زمین های کشاورزی -- هیدروپونیک -- گلخانه ها -- باغات میوه

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

خاک آماده کاشت ۷۰ لیتری مخصوص انواع گیاهان

۱۱۸,۸۸۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول ترکیبات چندگانه گیاهی و معدنی وزن و یا حجم 20 کیلوگرم وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی کیسه نایلونی یا کاغذی امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا بعهده خریدار است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 100 مناسب برای مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی سایر مشخصات دقت بفرمایید که هزینه ارسال خاک بسترهای کشت  با خریدار است.

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) 5.5 تا 6.5 قابلیت جذب آب دارد استریل می باشد ارگانیک می باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با تکی و خالص -- خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کمپوست -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- گلدان و باغچه های های خانگی -- گلخانه ها

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

خاک لیکاپون دو و نیم لیتری خانگی سبزینه

۱۴,۹۸۵ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول پوکه معدنی وزن و یا حجم 2.5 لیتر وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی پلاستیک نایلون یا نایلکس امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 4 متر مکعب مناسب برای مصارف خانگی

مشخصات فنی محصول

تجزیه و آنالیز ph= 6.5 پی اچ ( PH ) 5.5 تا 6.5 قابلیت جذب آب دارد استریل می باشد ارگانیک می باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کمپوست -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- گلدان و باغچه های های خانگی -- هیدروپونیک -- گلخانه ها -- آکواپونیک

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

کود ورمی کمپوست ۳ کیلویی

۲۶,۹۷۳ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول بافت اسفنجی وزن و یا حجم 3 کیلوگرم وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی پلاستیک نایلون یا نایلکس امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 1000 عدد مناسب برای مصارف خانگی

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) خنثی قابلیت جذب آب ندارد استریل می باشد ارگانیک می باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- گلدان و باغچه های های خانگی

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

خاک آماده گلدان ۵ لیتری

۱۸,۹۸۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول ترکیبات چندگانه گیاهی و معدنی وزن و یا حجم 5 لیتر وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی پلاستیک نایلون یا نایلکس امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 1000 مناسب برای مصارف خانگی

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) 5.5 تا 6.5 قابلیت جذب آب دارد استریل می باشد ارگانیک نمی باشد قابلیت حجیم شدن دارد قابل استفاده و یا ترکیب با تکی و خالص -- خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- گلدان و باغچه های های خانگی -- گلخانه ها

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

خاک آماده کاشت ۳ لیتری

۱۲,۹۸۷ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول ترکیبات چندگانه گیاهی و معدنی وزن و یا حجم 3 لیتر وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی پلاستیک نایلون یا نایلکس امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 1500 مناسب برای مصارف خانگی

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) 5.5 تا 6.5 قابلیت جذب آب دارد استریل می باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با تکی و خالص -- خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- گلدان و باغچه های های خانگی -- گلخانه ها

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

خاک آماده کشت ۱۰ لیتری

۲۸,۹۷۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول ترکیبات چندگانه گیاهی و معدنی وزن و یا حجم 10 لیتر وضعیت تولید تولید و بسته بندی داخلی تاریخ تولید 1399 بسته بندی پلاستیک نایلون یا نایلکس امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت هزینه ارسال این کالا بعهده خریدار است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 500 مناسب برای مصارف خانگی سایر مشخصات دقت بفرمایید که هزینه ارسال خاک بسترهای کشت  با خریدار است.

مشخصات فنی محصول

پی اچ ( PH ) 5.5 تا 6.5 قابلیت جذب آب دارد استریل نمی باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با تکی و خالص -- خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کولیت -- لیکاپون قابل ترکیب و مصرف در خاک بستر خزانه کشت -- گلدان و باغچه های های خانگی -- گلخانه ها

ویژگی محصول

عاری از بیماری و قارچ و بذر علف هرز و ماسه

کود آلی ورمی کمپوست کرم کود گلستان ۲۵ کیلویی

۹۸,۹۰۱ تومان

مشخصات ظاهری محصول

کشور سازنده ایران حالت ظاهری محصول بافت اسفنجی وزن و یا حجم 25 کیلوگرم تاریخ تولید 1399 بسته بندی کیسه نایلونی یا کاغذی امکان تحویل و ارسال با باربری -- اتوبوسرانی -- پیک -- خودروهای سواری بین شهری هزینه ارسال این کالا بعهده خریدار است حداقل سفارش جهت ارسال از کارخانه 100 کیسه مناسب برای مصارف کشاورزی -- مصارف خانگی

مشخصات فنی محصول

ارگانیک می باشد قابلیت حجیم شدن ندارد قابل استفاده و یا ترکیب با خاک ساده -- پرلیت -- کوکوپیت -- پیت ماس -- کود دامی پوسیده -- ورمی کولیت قابل ترکیب و مصرف در خاک سینی نشاء -- گلدان و باغچه های های خانگی -- زمین های کشاورزی -- گلخانه ها -- باغات میوه

ویژگی محصول

عاری از آفت و بیماری