نمایش 1–12 از 22 نتیجه

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: فارس - داراب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Reza.darbalai کد محصول : 5334 بروزرسانی : 371 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: اصفهان - فریدونشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صفرزاده کد محصول : 5425 بروزرسانی : 364 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهبازی کد محصول : 5846 بروزرسانی : 337 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز بناب

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صادقی کد محصول : 6215 بروزرسانی : 315 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد یعقوبی کد محصول : 6254 بروزرسانی : 313 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - آذرشهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یاسر کد محصول : 6304 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرادی کد محصول : 6394 بروزرسانی : 293 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز – کرمانشاه

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 6561 بروزرسانی : 266 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بازیار کد محصول : 7400 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهاب فتحی کد محصول : 7506 بروزرسانی : 204 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمزبناب

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یاسر کد محصول : 8117 بروزرسانی : 173 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز قرمز بناب

نوع محصول: پیاز موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهماندار کد محصول : 8124 بروزرسانی : 173 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید