نمایش 1–12 از 76 نتیجه

فروش خرمای خاصویی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: بوشهر - جم درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20,000 کیلوگرم حداقل سفارش: 1,200 کیلوگرم فروشنده : آرزم کد محصول : 3575 بروزرسانی : 386 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش رطب کبکاب

نوع محصول: رطب موقعیت مکانی: بوشهر - تنگستان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : سیدجلیل حسینی کد محصول : 5531 بروزرسانی : 351 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی بم

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - فهرج درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مصطفی پیشکار کد محصول : 1556 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : مصطفی پوران کد محصول : 5853 بروزرسانی : 332 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش رطب کبکاب

نوع محصول: رطب موقعیت مکانی: فارس - کازرون درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 80 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شجاعی کد محصول : 5324 بروزرسانی : 325 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خارک شیخ عالی

نوع محصول: رطب موقعیت مکانی: فارس - کازرون درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حمید بذرافشان کد محصول : 5612 بروزرسانی : 323 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خارک برحی

نوع محصول: رطب موقعیت مکانی: فارس - کازرون درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حمید بذرافشان کد محصول : 6143 بروزرسانی : 323 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش رطب کبکاب

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: فارس - کازرون درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم سوسنی کد محصول : 6232 بروزرسانی : 315 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - بم درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میر شکاری کد محصول : 6244 بروزرسانی : 314 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خرما مضافتی صادراتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - بم درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میر شکاری کد محصول : 6242 بروزرسانی : 314 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - کرمان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر یزدی زاده کد محصول : 6259 بروزرسانی : 311 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما شکری

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: بوشهر - بوشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فاطمه دیانتی کد محصول : 6213 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید