نمایش 1–12 از 25 نتیجه

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 14 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 4922 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: اردبیل - مشگین شهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جهانی کد محصول : 5213 بروزرسانی : 381 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان دلمه

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5158 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان هلندی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 2 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5159 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان هلندی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 6122 بروزرسانی : 323 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان شانتال

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 6123 بروزرسانی : 323 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان ترشی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شاهی کد محصول : 6377 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان دلمه

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شاهی کد محصول : 6378 بروزرسانی : 296 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دفتری کد محصول : 6629 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان قلمی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال حسینی بامری کد محصول : 6860 بروزرسانی : 246 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم جاوید کد محصول : 6832 بروزرسانی : 245 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان قلمی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رییسی کد محصول : 6981 بروزرسانی : 236 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید