نمایش دادن همه 10 نتیجه

فروش توت فرنگی

نوع محصول: توت فرنگی موقعیت مکانی: گلستان - کلاله درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زورقی کد محصول : 4562 بروزرسانی : 390 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی

نوع محصول: توت فرنگی موقعیت مکانی: کردستان - سنندج درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد حسنی کد محصول : 5153 بروزرسانی : 388 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش توت فرنگی مربایی

نوع محصول: توت فرنگی موقعیت مکانی: کردستان - سنندج درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پدرام بایزیدی کد محصول : 5174 بروزرسانی : 386 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی

نوع محصول: توت فرنگی موقعیت مکانی: کردستان - سنندج درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : پدرام بایزیدی کد محصول : 5169 بروزرسانی : 386 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی

نوع محصول: موقعیت مکانی: مازندران - سارئ درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کوروش بازاری کد محصول : 9041 بروزرسانی : 131 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش توت فرنگی

نوع محصول: موقعیت مکانی: مازندران - جویبار درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عزیزی کد محصول : 9922 بروزرسانی : 97 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی فریز شده

نوع محصول: موقعیت مکانی: کردستان - سنندج درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پدرام بایزیدی کد محصول : 10912 بروزرسانی : 48 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی خشک

نوع محصول: توت فرنگی خشک موقعیت مکانی: گلستان - گرگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرف سجادی کد محصول : 11404 بروزرسانی : 32 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی منجمد

نوع محصول: توت فرنگی موقعیت مکانی: کردستان - سنندج درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پدرام بایزیدی کد محصول : 11548 بروزرسانی : 27 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش توت فرنگی

نوع محصول: توت فرنگی موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای کد محصول : 11787 بروزرسانی : 19 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید