نمایش 1–12 از 26 نتیجه

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - اشنویه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی مقدم کد محصول : 5148 بروزرسانی : 390 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فاطمه دهقان کد محصول : 6427 بروزرسانی : 288 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 7197 بروزرسانی : 222 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیزاده کد محصول : 6197 بروزرسانی : 219 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ماکان شیرزادی کد محصول : 7242 بروزرسانی : 219 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - مرند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یونس جلیل زاده کد محصول : 7291 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: هرمزگان - بندرعباس نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر شایان خانی کد محصول : 7196 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - مهاباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 750 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رزگار نجفی قباغکندی کد محصول : 7174 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - مهاباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 450 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رزگار نجفی قباغکندی کد محصول : 7154 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - میانه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 7179 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز ممتاز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - میانه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 7180 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 45 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرزاد کد محصول : 7966 بروزرسانی : 183 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید