نمایش 1–12 از 79 نتیجه

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: اصفهان - شهرضا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهندس مباشری کد محصول : 4616 بروزرسانی : 391 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : موسی زاده کد محصول : 5306 بروزرسانی : 373 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 5345 بروزرسانی : 371 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی جلی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خدابنده لو کد محصول : 5363 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خدابنده لو کد محصول : 5364 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اسپریت

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خدابنده لو کد محصول : 5366 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بیات کد محصول : 4906 بروزرسانی : 369 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اگریا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهرامی کد محصول : 5381 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی بامبو

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 5389 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اگریا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 5390 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اگریا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهرامی کد محصول : 5434 بروزرسانی : 363 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مکاره کد محصول : 5341 بروزرسانی : 346 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید