نمایش 1–12 از 17 نتیجه

فروش پسته

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مه ولات اونس: 22-26: متوسط درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : یردانفر کد محصول : 5344 بروزرسانی : 344 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته اکبری

نوع محصول: پسته بو داده موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهاجری کد محصول : 4852 بروزرسانی : 330 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته اکبری دستچین

نوع محصول: پسته بو داده موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهاجری کد محصول : 4851 بروزرسانی : 330 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته احمد اقایی دستچین

نوع محصول: پسته بو داده موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهاجری کد محصول : 4850 بروزرسانی : 330 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته احمد اقایی

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان اونس: 18-20: خیلی درشت درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: گونی بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد کد محصول : 6361 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش مغز پسته

نوع محصول: پسته بو داده موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد کد محصول : 6370 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته تر

نوع محصول: پسته بو داده موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد کد محصول : 6371 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - گناباد اونس: 26-28: ریز درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پهلوان کد محصول : 6613 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مه ولات اونس: 28-34: خیلی ریز درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یزدانی کد محصول : 6516 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته احمد آقایی معمولی

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان اونس: 20-22: درشت درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهاجری کد محصول : 7019 بروزرسانی : 233 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته احمد آقایی دست چین

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهاجری کد محصول : 7020 بروزرسانی : 233 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پسته اکبری دستچن

نوع محصول: پسته موقعیت مکانی: کرمان - رفسنجان اونس: 20-22: درشت درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهاجری کد محصول : 7022 بروزرسانی : 233 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید