نمایش 1–12 از 17 نتیجه

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زهرا ظریفیان فرد کد محصول : 2831 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: گیلان - آستانه اشرفیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 3 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی نژاد کد محصول : 3555 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: حق العمل کاری نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : دکتر گاوگانی کد محصول : 3395 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس گلخانه ای

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: مرکزئ - ساوه ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بخشی کد محصول : 1166 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گوجه فرنگی دافنیس گلخانه ای

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نیکی صدر کد محصول : 6554 بروزرسانی : 267 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خسروی کد محصول : 7544 بروزرسانی : 209 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نبي کد محصول : 8315 بروزرسانی : 155 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس گلخانه ای

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: بوشهر - دشتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 2,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کاظمی کد محصول : 1110 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ارجمندیان کد محصول : 8071 بروزرسانی : 123 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قاسمی کد محصول : 7259 بروزرسانی : 123 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منوچهر هاشمی کد محصول : 8353 بروزرسانی : 119 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی دافنیس

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: اصفهان - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: 20 تن فروشنده : براتی کد محصول : 9348 بروزرسانی : 116 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید