نمایش 1–12 از 14 نتیجه

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دهقان کد محصول : 4669 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: اصفهان - دهاقان درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امینی کد محصول : 4668 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 300 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نامجو کد محصول : 4235 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 5396 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 5540 بروزرسانی : 353 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - خمیر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فاضلی کد محصول : 3671 بروزرسانی : 163 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسماعیلی کد محصول : 9037 بروزرسانی : 125 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: سمنان - نحوه معامله: نقدی ویژگی ها: گرد تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهادی کد محصول : 8387 بروزرسانی : 119 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی 4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: همدان - بهار نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفضل توانا کد محصول : 10960 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علایی کد محصول : 10988 بروزرسانی : 48 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی 4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نامجو کد محصول : 11181 بروزرسانی : 39 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی 4129

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در مقصد درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رنجبر کد محصول : 11185 بروزرسانی : 39 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید