نمایش 1–12 از 15 نتیجه

فروش گوجه فرنگی 8320 دورنگ

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: بوشهر - بوشهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسماعیلی کد محصول : 2702 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - خمیر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: 10 تن فروشنده : fazeli کد محصول : 4082 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - میناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سالاری کد محصول : 4060 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گوجه فرنگی 8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: کشیده نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سلیمانی کد محصول : 5338 بروزرسانی : 371 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - داراب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Reza.darbalai کد محصول : 5375 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 5541 بروزرسانی : 353 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی 8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سلیمی کد محصول : 5580 بروزرسانی : 351 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - شیراز درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهزادی کد محصول : 5980 بروزرسانی : 330 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد ویژگی ها: کشیده تعداد / مقدار : 800 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهسا سجادیان کد محصول : 5987 بروزرسانی : 327 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: سیستان وبلوچستان - چاه بهار نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهنوازی کد محصول : 6290 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی ویژگی ها: گرد نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهنوازی کد محصول : 6419 بروزرسانی : 289 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گوجه فرنگی 8320

نوع محصول: گوجه فرنگی موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) ویژگی ها: گرد نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قاسمی کد محصول : 7258 بروزرسانی : 218 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید