نمایش 1–12 از 23 نتیجه

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجتبی سوری کد محصول : 5303 بروزرسانی : 373 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ولی الهی کد محصول : 5405 بروزرسانی : 366 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز بوجار نشده

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - همدان بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفتحی کد محصول : 5435 بروزرسانی : 362 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفتحی کد محصول : 5448 بروزرسانی : 362 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفتحی کد محصول : 5449 بروزرسانی : 362 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گشنیز توپی

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : کریمی کد محصول : 5687 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 9 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : سلگی کد محصول : 5706 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: کرمانشاه - صحنه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : محمد کرجی کد محصول : 5793 بروزرسانی : 338 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز دستکوب

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زرینی کد محصول : 5780 بروزرسانی : 336 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گشنیز خشک

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منتظری کد محصول : 6227 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: لرستان - دلفان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عباسی کد محصول : 7270 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: وارداتی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی کد محصول : 8780 بروزرسانی : 141 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید