نمایش 1–24 از 29 نتیجه

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - گناباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : اکبرزاده کد محصول : 3568 بروزرسانی : 400 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گل آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: بوشهر - دیر نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پورصادقی کد محصول : 948 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا ارگانیک

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسلامی کد محصول : 2033 بروزرسانی : 393 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : طاهری کد محصول : 5129 بروزرسانی : 391 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا برگ

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: تهران - تهران نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خراسانی کد محصول : 5432 بروزرسانی : 364 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا برگ

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: گلستان - بندرگز درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : لشگری کد محصول : 5430 بروزرسانی : 360 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا پاجوش

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: گلستان - بندرگز درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : لشگری کد محصول : 5431 بروزرسانی : 360 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: گیلان - رشت درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نیماجوادی کد محصول : 5596 بروزرسانی : 350 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: مازندران - عباس آباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 60 کیلوگرم حداقل سفارش: 0 کیلوگرم فروشنده : المیرا هندسی کد محصول : 5916 بروزرسانی : 332 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: مازندران - بابل درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آرام خیل خانی کد محصول : 6263 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش پاجوش مادری آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: بوشهر - بوشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : انصاری کد محصول : 6445 بروزرسانی : 286 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش پاجوش متوسط آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: بوشهر - بوشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : انصاری کد محصول : 6446 بروزرسانی : 286 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش پاجوش کوچک آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: بوشهر - بوشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : انصاری کد محصول : 6447 بروزرسانی : 286 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: قزوین - بوئین زهرا درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقاشیری کد محصول : 5440 بروزرسانی : 261 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: گیلان - رضوانشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی گودرزی کد محصول : 5817 بروزرسانی : 260 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیمی کد محصول : 5441 بروزرسانی : 260 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: هرمزگان - میناب درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) نوع تولید: سنتی منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 30 لیتر حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کرم پور کد محصول : 7104 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا فضای باز

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: بوشهر - دیر نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پورصادقی کد محصول : 947 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برگ آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسلامی کد محصول : 8243 بروزرسانی : 167 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: خوزستان - رامهرمز درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: وحشی (ارگانیک) بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نادری کد محصول : 7195 بروزرسانی : 99 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: مازندران - سارئ درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم رضایی کد محصول : 6545 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: هرمزگان - بندرعباس درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زرینه پوش کد محصول : 9490 بروزرسانی : 95 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: گیلان - تالش درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم دولت پناه کد محصول : 7274 بروزرسانی : 88 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش آلوئه ورا

نوع محصول: آلوئه ورا موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - تبریز درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: بسته بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیراحمدی کد محصول : 6993 بروزرسانی : 88 روز پیش وضعیت : فروخته شد