نمایش دادن همه 14 نتیجه

فروش انار عالی

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: مرکزئ - دلیجان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : هاشمی کد محصول : 6595 بروزرسانی : 265 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - ارسنجان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نعمت الهی کد محصول : 6519 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ایمان محمودحقیقی کد محصول : 6462 بروزرسانی : 259 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش انار رباب درجه یک نیریز

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - نی ریز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ناصری کد محصول : 6798 بروزرسانی : 243 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - بجستان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حبیبی کد محصول : 6974 بروزرسانی : 236 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: گلستان - گرگان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد کد محصول : 7375 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار دانه سیاه صادراتی

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: مرکزئ - ساوه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خسروی کد محصول : 7571 بروزرسانی : 208 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - بجستان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جواد رهبر کد محصول : 7577 بروزرسانی : 205 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرتضی علی جعفری کد محصول : 8240 بروزرسانی : 136 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - استهبان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرتضی علی جعفری کد محصول : 8166 بروزرسانی : 136 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - شیراز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خسروی کد محصول : 8859 بروزرسانی : 135 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مریم کریمی رامشه کد محصول : 8861 بروزرسانی : 135 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مریم کریمی رامشه کد محصول : 8860 بروزرسانی : 135 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انار

نوع محصول: انار موقعیت مکانی: فارس - نی ریز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 8938 بروزرسانی : 132 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید