نمایش دادن همه 17 نتیجه

فروش انگور سیاه بی دانه

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - کاشمر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 5398 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور پیکامی بی دانه

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - کاشمر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 5399 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور بیدانه قرمز

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: قزوین - تاکستان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : امید طاهرخانی کد محصول : 5758 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور زرد بی دانه

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: زنجان - ابهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 7,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید دهقانی کد محصول : 6198 بروزرسانی : 318 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور بیدانه زرد

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: زنجان - ابهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : برزگر کد محصول : 6199 بروزرسانی : 318 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور سیاه

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - سردشت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سلیمان شیخه دور کد محصول : 6252 بروزرسانی : 313 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور زرد بی دانه

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: کردستان - قروه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدمنتشلو کد محصول : 6261 بروزرسانی : 311 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور بی دانه زرد

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: خراسان شمالی - فاروج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضا اکبرزاده کد محصول : 6299 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور بی دانه قرمز

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: قزوین - بوئین زهرا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صادق رسولی کد محصول : 6319 بروزرسانی : 306 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش انگور سیاه

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - سردشت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ناصر همتی کد محصول : 6341 بروزرسانی : 302 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هسته انگور

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: سمنان - سمنان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رستمی کد محصول : 6426 بروزرسانی : 289 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هسته انگور

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: سمنان - شاهرود نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رستمی کد محصول : 10380 بروزرسانی : 76 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری نحوه معامله: تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فولادی کد محصول : 11765 بروزرسانی : 20 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور پیکامی (بدون دانه کاشمر )

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - کاشمر نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در مقصد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدی عمرانی کد محصول : 11830 بروزرسانی : 16 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور عسگری

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: فارس - جهرم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کامران کد محصول : 11907 بروزرسانی : 15 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش انگور پیکامی

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: خراسان رضوی - خلیل آباد نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 80 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پهلوانی کد محصول : 12310 بروزرسانی : 2 روز پیش وضعیت : موجود

فروش انگور عسگری

نوع محصول: انگور موقعیت مکانی: خراسان رضوی - خلیل آباد نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری نحوه معامله: تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پهلوانی کد محصول : 11927 بروزرسانی : 2 روز پیش وضعیت : موجود