نمایش دادن همه 24 نتیجه

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 14 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 4922 بروزرسانی : 401 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: اردبیل - مشگین شهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جهانی کد محصول : 5213 بروزرسانی : 381 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان دلمه

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5158 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان هلندی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 2 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5159 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان هلندی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 6122 بروزرسانی : 323 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان شانتال

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 6123 بروزرسانی : 323 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان ترشی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شاهی کد محصول : 6377 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان دلمه

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شاهی کد محصول : 6378 بروزرسانی : 296 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دفتری کد محصول : 6629 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان قلمی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال حسینی بامری کد محصول : 6860 بروزرسانی : 246 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم جاوید کد محصول : 6832 بروزرسانی : 245 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان قلمی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رییسی کد محصول : 6981 بروزرسانی : 236 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان کاپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: سمنان - گرمسار نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهادی کد محصول : 7445 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان لامپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : تاجیک کد محصول : 8419 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان لامپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال بامری کد محصول : 6861 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان لامپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حاج جعفر بلادورف کد محصول : 2929 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان لامپی کارتن پلاست

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 1524 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان لامپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: اصفهان - نجف آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 2,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رستمی کد محصول : 3415 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: 10 تن فروشنده : سمندری کد محصول : 9482 بروزرسانی : 96 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بادمجان لامپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10395 بروزرسانی : 77 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان دلمه ایی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 10371 بروزرسانی : 75 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال بامری کد محصول : 9718 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سجاد شیرعلی زاده کد محصول : 10294 بروزرسانی : 26 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بادمجان لامپی

نوع محصول: بادمجان موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری تعداد / مقدار : 100 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : والانیا کد محصول : 9304 بروزرسانی : 26 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید