نمایش دادن همه 11 نتیجه

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : طالبی کد محصول : 4869 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: زنجان - طارم بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسن محمدی کد محصول : 1735 بروزرسانی : 393 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهنام مرادی کد محصول : 5087 بروزرسانی : 393 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: گلستان - آق قلا درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : توسلی کد محصول : 6873 بروزرسانی : 245 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش باقلاخشک

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: زنجان - طارم درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهبازی کد محصول : 5535 بروزرسانی : 121 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرادی کد محصول : 6367 بروزرسانی : 100 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا خشک

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: کرمانشاه - سرپل ذهاب درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 150 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سجادی کد محصول : 6065 بروزرسانی : 99 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 5168 بروزرسانی : 99 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: ایلام - دره شهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: 1 تن فروشنده : موسی زاده کد محصول : 10301 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش باقلا

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: ایلام - دره شهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حافظ امیری کد محصول : 10589 بروزرسانی : 71 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش باقلا خشک شده

نوع محصول: باقلا موقعیت مکانی: زنجان - طارم منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم جعفری کد محصول : 10845 بروزرسانی : 57 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید