نمایش 1–24 از 38 نتیجه

فروش برنج هاشمی

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: گیلان - آستانه اشرفیه درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پی سپر کد محصول : 5638 بروزرسانی : 346 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج عنبربو

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: خوزستان - اهواز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پی سپر کد محصول : 5643 بروزرسانی : 346 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

برنج طارم هاشمی منطقه دشت‌ناز

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - سارئ درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی قاسمیان صاحبی کد محصول : 6413 بروزرسانی : 289 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: اصفهان - لنجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجید شیرمحمدی کد محصول : 6515 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: گیلان - آستانه اشرفیه درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 600 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شفیعی کد محصول : 7435 بروزرسانی : 212 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد سواری کد محصول : 7575 بروزرسانی : 208 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج باقری (عنبربو)

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهنام مرادی کد محصول : 3436 بروزرسانی : 139 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج عنبربو چمپا

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : تی سپر کد محصول : 4050 بروزرسانی : 139 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: سیستان وبلوچستان - زاهدان درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بازرگانی شبنم تجارت کد محصول : 8376 بروزرسانی : 138 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج کشت دوم

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - فریدونکنار بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدرنجبری کد محصول : 7044 بروزرسانی : 138 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج شیرودی

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - آمل درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تقی معصومی کد محصول : 6356 بروزرسانی : 138 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج طارم

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - آمل درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تقی معصومی کد محصول : 6355 بروزرسانی : 138 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - جویبار درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : میلاد پاشایی کد محصول : 4371 بروزرسانی : 138 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج عنبربو

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهنام مرادی کد محصول : 3438 بروزرسانی : 138 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج فجرسوزنی

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: گلستان - کلاله درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 700 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Parsa کد محصول : 3620 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: گلستان - کلاله درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Parsa کد محصول : 3619 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش برنج طارم

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: زنجان - طارم درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : ابراهیم جعفری کد محصول : 3604 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - بابلسر درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : احمدرنجبری کد محصول : 3942 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - میانه درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجدی کد محصول : 6600 بروزرسانی : 130 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج نیم دانه

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - بابل درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدرنجبری کد محصول : 9362 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج طارم کشت دوم

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - بابل درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدرنجبری کد محصول : 9365 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج طارم کشت اول

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: مازندران - بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدرنجبری کد محصول : 9363 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج عنبربو

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: خوزستان - اهواز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: 5 تن فروشنده : کاظم ودای پور کد محصول : 3050 بروزرسانی : 100 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش برنج عنبربو ممتاز

نوع محصول: برنج موقعیت مکانی: خوزستان - شوش درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: 10 تن فروشنده : جعفرچعبی زاده کد محصول : 3842 بروزرسانی : 99 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید