نمایش دادن همه 14 نتیجه

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجتبی سوری کد محصول : 5303 بروزرسانی : 373 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ولی الهی کد محصول : 5405 بروزرسانی : 366 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز بوجار نشده

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - همدان بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفتحی کد محصول : 5435 بروزرسانی : 362 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفتحی کد محصول : 5448 بروزرسانی : 362 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفتحی کد محصول : 5449 بروزرسانی : 362 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز دستکوب

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زرینی کد محصول : 5780 بروزرسانی : 336 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: وارداتی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی کد محصول : 8780 بروزرسانی : 141 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: فارس - شیراز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : وزیری کد محصول : 5902 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش تخم گشنیز توپی

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیف کد محصول : 5689 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: کرمانشاه - صحنه درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 4 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدی مرادی کد محصول : 9047 بروزرسانی : 130 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: کرمانشاه - صحنه درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهمنی کد محصول : 7434 بروزرسانی : 92 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی نوع تولید: آبی تعداد / مقدار : 20,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آذین کد محصول : 6532 بروزرسانی : 92 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زمانیان کد محصول : 7225 بروزرسانی : 90 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: تخم گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی نوع تولید: دیم تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمد علی خزلی کد محصول : 12193 بروزرسانی : 7 روز پیش وضعیت : قیمت و موجودی استعلام شود