نمایش 1–24 از 67 نتیجه

فروش خرمای خاصویی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: بوشهر - جم درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20,000 کیلوگرم حداقل سفارش: 1,200 کیلوگرم فروشنده : آرزم کد محصول : 3575 بروزرسانی : 386 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی بم

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - فهرج درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مصطفی پیشکار کد محصول : 1556 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : مصطفی پوران کد محصول : 5853 بروزرسانی : 332 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش رطب کبکاب

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: فارس - کازرون درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم سوسنی کد محصول : 6232 بروزرسانی : 315 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - بم درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میر شکاری کد محصول : 6244 بروزرسانی : 314 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خرما مضافتی صادراتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - بم درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میر شکاری کد محصول : 6242 بروزرسانی : 314 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - کرمان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر یزدی زاده کد محصول : 6259 بروزرسانی : 311 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما شکری

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: بوشهر - بوشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فاطمه دیانتی کد محصول : 6213 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شفیع پور کد محصول : 6487 بروزرسانی : 279 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - کرمان بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 400 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسینی کد محصول : 6459 بروزرسانی : 241 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما کلوته

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - کرمان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسینی کد محصول : 6460 بروزرسانی : 241 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - بم درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یوسف زاده کد محصول : 4402 بروزرسانی : 241 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مضافتی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - بم درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2,500 کیلوگرم حداقل سفارش: 0 کیلوگرم فروشنده : ارشدی کد محصول : 4542 بروزرسانی : 241 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرمای خاصویی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : hemmati کد محصول : 3190 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما خاصویی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: خوزستان - بهبهان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عبدالکریم قاسمی کد محصول : 6929 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما خاصویی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قرنی کد محصول : 7463 بروزرسانی : 210 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما خاصویی

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: خوزستان - شادگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علوی کد محصول : 7930 بروزرسانی : 189 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما استعمران

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: قزوین - قزوین درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : راش آیین اطلس غرب کد محصول : 7935 بروزرسانی : 189 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما مردا سنگ

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: کرمان - منوجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رازمند کد محصول : 8001 بروزرسانی : 183 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 75,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : توسعه بازرگانی بصیر کد محصول : 8483 بروزرسانی : 157 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: فارس - ممسنی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضا دهقانی کد محصول : 8512 بروزرسانی : 156 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ارشدی کد محصول : 8532 بروزرسانی : 155 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 75 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بازرگانی بصیر کد محصول : 8548 بروزرسانی : 154 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خرما

نوع محصول: خرما موقعیت مکانی: فارس - جهرم بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهرداد رضایی کد محصول : 2235 بروزرسانی : 154 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید