نمایش 1–24 از 43 نتیجه

فروش خیار هوای آزاد

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت تعداد / مقدار : 20,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 1056 بروزرسانی : 399 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار پلاستیکی‌

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: کرمان - کهنوج تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: 500 تن فروشنده : sha45pp@gmail.com کد محصول : 1076 بروزرسانی : 399 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: کرمان - کهنوج تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Mohammadkordy کد محصول : 1079 بروزرسانی : 399 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : چگینی کد محصول : 1824 بروزرسانی : 399 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز نحوه معامله: نقدی نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 4,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عبدالرضا نصیری کد محصول : 1877 بروزرسانی : 399 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 20,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا زمانی کد محصول : 1943 بروزرسانی : 399 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: فارس - اقلید نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 5,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدی کد محصول : 1946 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار گلخانه ایی

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: تهران - پیشوا نحوه معامله: نقدی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی دولابی کد محصول : 2070 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: کردستان - سقز نحوه معامله: نقدی نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: 2,000 کیلوگرم فروشنده : هانا کد محصول : 2242 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نامجو کد محصول : 3930 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار گلخانه

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : 1588 کد محصول : 3980 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: خوزستان - اندیمشک نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیپور کد محصول : 4180 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار گلخانه ایی

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقتداری کد محصول : 4128 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رسول بخش سابکی کد محصول : 4071 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار گلخانه ایی

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: هرمزگان - میناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 4053 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار نگین

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: یزد - یزد درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 20,000 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : 1584 کد محصول : 3815 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار خاردار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 20 تن فروشنده : نامجو کد محصول : 3494 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: فارس - ارسنجان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : اسکندری کد محصول : 3328 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: تهران - پیشوا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای تعداد / مقدار : 10,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سید مرتضی محور کد محصول : 2088 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار چنبر

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5156 بروزرسانی : 378 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : موسی زاده کد محصول : 5307 بروزرسانی : 373 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار سبز

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شاهی کد محصول : 6379 بروزرسانی : 296 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: هرمزگان - میناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 10,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نیکوزاده کد محصول : 6994 بروزرسانی : 234 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش خیار

نوع محصول: خیار موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیپور کد محصول : 5849 بروزرسانی : 224 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید