نمایش دادن همه 12 نتیجه

فروش زرشک دانه اناری

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 200 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : لطفی کد محصول : 7322 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش زرشک سیاه

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - شبستر درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 150 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قره خانی کد محصول : 8728 بروزرسانی : 145 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - بیرجند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 800 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صلاحی کد محصول : 9154 بروزرسانی : 116 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک پفکی

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10,000 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : پترگان کد محصول : 3517 بروزرسانی : 116 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک پفکی

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - بیرجند درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 10,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسحق غفاریان کد محصول : 7542 بروزرسانی : 109 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک پفکی

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سجاد صادقی کد محصول : 10392 بروزرسانی : 79 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک دانه اناری

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سجاد صادقی کد محصول : 10394 بروزرسانی : 79 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک کوهی

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان شمالی - تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : توکلی کد محصول : 8344 بروزرسانی : 51 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک دانه اناری

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - بیرجند بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم عسگری کد محصول : 10958 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک پفکی

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - بیرجند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم عسگری کد محصول : 10957 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک پفکی درجه ۱

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - بیرجند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10963 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زرشک پفکی

نوع محصول: زرشک موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - بیرجند درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10964 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید