نمایش دادن همه 16 نتیجه

فروش زعفران کارون خوزستان(فوق ممتاز صادراتی)

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: گلخانه ای بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : تفاخ کد محصول : 5138 بروزرسانی : 390 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیرضا محمدی کد محصول : 5479 بروزرسانی : 359 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 کیلوگرم حداقل سفارش: 0 کیلوگرم فروشنده : علیرضا محمدی کد محصول : 5476 بروزرسانی : 356 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: فارس - فسا درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی دهقان کد محصول : 6365 بروزرسانی : 297 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100,000,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 6614 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - قائنات درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: وحشی (ارگانیک) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زعفران حورگیس کد محصول : 7586 بروزرسانی : 207 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - کاشمر درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضا علی نژاد کد محصول : 7903 بروزرسانی : 190 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صادقی کد محصول : 8081 بروزرسانی : 162 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران نگین درجه یک میباشد کاملا سورت شده بدون ناخالصی

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سهرابی کد محصول : 8531 بروزرسانی : 155 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - گناباد درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صادق طحان کد محصول : 8382 بروزرسانی : 153 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

زعفران یک مثقالی ممتاز قاینات

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 گرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد کمالیان کد محصول : 9057 بروزرسانی : 129 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

زعفران یک مثقالی اعلا

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد کمالیان کد محصول : 9056 بروزرسانی : 129 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: یزد - طبس درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عاطفه علی آبادی کد محصول : 9094 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پودر زعفران زرین خراسان(اصلی) ۲۵ گرمی

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: اصفهان - آران وبیدگل درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 گرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرکی کد محصول : 6461 بروزرسانی : 100 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سرگل ممتاززعفران

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: وحشی (ارگانیک) بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عباسی کد محصول : 10063 بروزرسانی : 86 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران نگین اتویی

نوع محصول: زعفران موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صمصامی کد محصول : 10647 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید