نمایش دادن همه 9 نتیجه

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: گلستان - گرگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 700 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 5229 بروزرسانی : 380 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: گلستان - گرگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کاظم زاده کد محصول : 5442 بروزرسانی : 363 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: گلستان - گرگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسینی کد محصول : 5469 بروزرسانی : 360 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: گلستان - گرگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : گل علی کد محصول : 5544 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه هندی

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: فارس - شیراز درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: پاکت منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میر شکاری کد محصول : 6257 بروزرسانی : 311 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: لرستان - دلفان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیده زهرا احمدی کد محصول : 7093 بروزرسانی : 226 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: گلستان - گنبدکاووس درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 700 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نوروزی کد محصول : 7210 بروزرسانی : 219 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: مازندران - سارئ درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 150 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میرعمادی کد محصول : 8144 بروزرسانی : 143 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیاهدانه

نوع محصول: سیاهدانه موقعیت مکانی: مازندران - سارئ تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میرعمادی کد محصول : 8593 بروزرسانی : 85 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید