نمایش 1–24 از 74 نتیجه

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: اصفهان - شهرضا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 60 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهندس مباشری کد محصول : 4616 بروزرسانی : 391 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : موسی زاده کد محصول : 5306 بروزرسانی : 373 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 5345 بروزرسانی : 371 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی جلی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خدابنده لو کد محصول : 5363 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خدابنده لو کد محصول : 5364 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اسپریت

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خدابنده لو کد محصول : 5366 بروزرسانی : 370 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بیات کد محصول : 4906 بروزرسانی : 369 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اگریا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهرامی کد محصول : 5381 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی بامبو

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 5389 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اگریا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 5390 بروزرسانی : 367 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اگریا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهرامی کد محصول : 5434 بروزرسانی : 363 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مکاره کد محصول : 5341 بروزرسانی : 346 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: گلستان - گرگان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 400 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حامد پقه کد محصول : 5730 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - بهار نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 6028 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی خوراک دام

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - اسداباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زارع کد محصول : 6104 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : تبریزیان کد محصول : 6096 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی جلی

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : تبریزیان کد محصول : 6097 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی اسپریت

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرشاد شیری کد محصول : 6115 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی سانتا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرشاد شیری کد محصول : 6108 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی مارسونا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : تبریزیان کد محصول : 6098 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - بهار نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مارانی کد محصول : 6119 بروزرسانی : 324 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Behzad کد محصول : 3829 بروزرسانی : 318 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بذر ی سیب زمینی کلمبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - بهار نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: 100,000 تن فروشنده : Mahdipourvash کد محصول : 3913 بروزرسانی : 318 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زمینی بامبا

نوع محصول: سیب زمینی موقعیت مکانی: همدان - اسداباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهری کد محصول : 6105 بروزرسانی : 313 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید