نمایش 1–24 از 48 نتیجه

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - اشنویه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی مقدم کد محصول : 5148 بروزرسانی : 390 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: تهران - دماوند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سید کمال کد محصول : 5421 بروزرسانی : 363 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب پادرختی

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: تهران - دماوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سید کمال کد محصول : 5420 بروزرسانی : 363 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - نقده نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ریحانی کد محصول : 5433 بروزرسانی : 363 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب پادرختی

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - شاهین دژ نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عبدالهی کد محصول : 6329 بروزرسانی : 304 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب گلدن

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: اصفهان - سمیرم نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حجت الله امیری کد محصول : 6347 بروزرسانی : 302 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زرد

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فاطمه دهقان کد محصول : 6392 بروزرسانی : 288 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فاطمه دهقان کد محصول : 6427 بروزرسانی : 288 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدرضا کاشفی کد محصول : 6605 بروزرسانی : 262 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - میاندوآب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رحمتی کد محصول : 6453 بروزرسانی : 260 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - میاندوآب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رحمتی کد محصول : 6452 بروزرسانی : 260 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - اشنویه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سمیرا راستگو کد محصول : 6948 بروزرسانی : 223 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 2,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عماد نیاورانی کد محصول : 7178 بروزرسانی : 223 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - اشنویه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد بهمن پور کد محصول : 4356 بروزرسانی : 222 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 7197 بروزرسانی : 222 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زرد

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 7198 بروزرسانی : 222 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیزاده کد محصول : 6197 بروزرسانی : 219 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ماکان شیرزادی کد محصول : 7242 بروزرسانی : 219 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - مرند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یونس جلیل زاده کد محصول : 7291 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: هرمزگان - بندرعباس نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر شایان خانی کد محصول : 7196 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - مهاباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 750 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رزگار نجفی قباغکندی کد محصول : 7174 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - مهاباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 450 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رزگار نجفی قباغکندی کد محصول : 7154 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب زرد ممتاز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - میانه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 7182 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیب قرمز

نوع محصول: سیب موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - میانه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 7179 بروزرسانی : 211 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید