نمایش 1–12 از 61 نتیجه

فروش سیر خشک

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 5995 بروزرسانی : 329 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 5996 بروزرسانی : 329 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 5997 بروزرسانی : 329 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک صادراتی

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 5994 بروزرسانی : 290 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: هرمزگان - حاجی اباد نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 2,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیمی کد محصول : 1224 بروزرسانی : 253 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک صادراتی

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: همدان - همدان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 5993 بروزرسانی : 208 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رییسی کد محصول : 6982 بروزرسانی : 143 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک صادراتی

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: اردبیل - پارس آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسن کد محصول : 6409 بروزرسانی : 143 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیر

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: اردبیل - پارس آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : بخشی نژاد کد محصول : 5702 بروزرسانی : 143 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیر

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهبازی کد محصول : 5536 بروزرسانی : 143 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش سیر خشک

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: اردبیل - پارس آباد درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 70 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : خداپناه کد محصول : 5525 بروزرسانی : 142 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش سیر

نوع محصول: سیر موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسن کد محصول : 5139 بروزرسانی : 142 روز پیش وضعیت : فروخته شد