نمایش 1–24 از 33 نتیجه

فروش فلفل دلمه ای رنگی

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : 1584 کد محصول : 3851 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدحسن بلاغی کد محصول : 5178 بروزرسانی : 379 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم صائبی کد محصول : 4537 بروزرسانی : 359 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - نجف آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 4,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : طاهری کد محصول : 3990 بروزرسانی : 359 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - شهرضا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 25 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : صفری کد محصول : 3212 بروزرسانی : 359 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: مرکزئ - اراک نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جودکی کد محصول : 5409 بروزرسانی : 351 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای رنگی

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : مهرداد سلامت کد محصول : 5801 بروزرسانی : 337 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای رنگی

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: لرستان - خرم آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : زارع کد محصول : 5843 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم صائبی کد محصول : 4533 بروزرسانی : 302 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای سبز

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : هاشمی کد محصول : 7036 بروزرسانی : 232 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: چهارمحال وبختیارئ - بروجن نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : روح‌الله قنبری کد محصول : 7401 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای سبز

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عوض پور کد محصول : 7698 بروزرسانی : 203 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 400 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدی انجمنی کد محصول : 7606 بروزرسانی : 202 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای سبز

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قصابی کد محصول : 7906 بروزرسانی : 190 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 7963 بروزرسانی : 187 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای رنگی صادراتی

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: هرمزگان - بندرعباس نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خسروی کد محصول : 7569 بروزرسانی : 185 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای خشک

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: البرز - نظرآباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کریمی کد محصول : 8009 بروزرسانی : 184 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 16 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 8632 بروزرسانی : 148 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: مرکزئ - اراک نحوه معامله: حق العمل کاری نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) رنگ: دو رنگ تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم سعادت کد محصول : 8730 بروزرسانی : 145 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - تبریز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: قرمز تعداد / مقدار : 60,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : طاهری کد محصول : 9058 بروزرسانی : 123 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: اصفهان - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: 20 تن فروشنده : براتی کد محصول : 9352 بروزرسانی : 108 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: فارس - کازرون درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قصابی کد محصول : 8031 بروزرسانی : 101 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش نشا فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: قزوین - قزوین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز تعداد / مقدار : 10,000,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهندس کشاورزی محمد رضا محمدی کد محصول : 9759 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش نشا فلفل دلمه ای

نوع محصول: فلفل دلمه ای موقعیت مکانی: قزوین - قزوین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز تعداد / مقدار : 10,000,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهندس کشاورزی محمد رضا محمدی کد محصول : 9759 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید