نمایش دادن همه 21 نتیجه

فروش فلفل سوزنی تند

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : غیاثی کد محصول : 5504 بروزرسانی : 352 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه ای سبز

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - نیشابور نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : حسین زردی کد محصول : 5884 بروزرسانی : 332 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهزاد اختیاری کد محصول : 6412 بروزرسانی : 289 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل سبز شمشیری

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رییسی کد محصول : 6980 بروزرسانی : 236 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: سمنان - گرمسار نحوه معامله: حق العمل کاری نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 400 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهادی کد محصول : 7223 بروزرسانی : 219 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل کاپی

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: سمنان - گرمسار درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 12 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهادی کد محصول : 7329 بروزرسانی : 212 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل پاپریکا

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای منوچهرنیا کد محصول : 8356 بروزرسانی : 163 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل کاپی قرمز

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: سمنان - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 1 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهادی کد محصول : 8389 بروزرسانی : 161 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل دلمه

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : تاجیک کد محصول : 8421 بروزرسانی : 161 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش فلفل پاپریکا

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: اصفهان - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 700 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منتظری کد محصول : 9079 بروزرسانی : 128 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل شاخ بزی خشک

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای منوچهرنیا کد محصول : 9036 بروزرسانی : 127 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل شاخ بزی خشک شده

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صولتی کد محصول : 9135 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل سبز شمشیری

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: هرمزگان - بندرعباس نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شهریاری کد محصول : 4101 بروزرسانی : 120 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل سبز شمشیری تند

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 3992 بروزرسانی : 120 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل سبزشمشیری

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: مرکزئ - ساوه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: 100 کیلوگرم فروشنده : دوستانیان کد محصول : 3483 بروزرسانی : 120 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل سبزشمشیری درجه یک

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 10,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 1418 بروزرسانی : 120 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل سبزقلمی

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: تهران - پیشوا نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 1,000 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی دولابی کد محصول : 854 بروزرسانی : 120 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل تند

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال بامری کد محصول : 9720 بروزرسانی : 90 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل تندخشک

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سمندری کد محصول : 10125 بروزرسانی : 89 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل سبز شمشیری

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: یزد - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10393 بروزرسانی : 79 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش فلفل تند قرمز خشک

نوع محصول: فلفل موقعیت مکانی: کرمان - کرمان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سمندری کد محصول : 11556 بروزرسانی : 26 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید