نمایش دادن همه 11 نتیجه

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: اصفهان - فریدن درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیرعلی کد محصول : 3941 بروزرسانی : 379 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: اصفهان - فریدونشهر درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : سید حسن حسینی کد محصول : 3537 بروزرسانی : 379 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: لرستان - سلسله درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : سعید کیانی کد محصول : 3255 بروزرسانی : 371 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: لرستان - ازنا درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پولادوند کد محصول : 5451 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: زنجان - زنجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر خانی کد محصول : 5787 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی جعفری کد محصول : 6253 بروزرسانی : 311 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نورمحمدی کد محصول : 6318 بروزرسانی : 306 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مسعود جمشیدی کد محصول : 8063 بروزرسانی : 162 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: همدان - نهاوند منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آذین کد محصول : 8424 بروزرسانی : 160 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: لرستان - بروجرد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابولفضل بختیاری کد محصول : 8521 بروزرسانی : 142 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا سفید

نوع محصول: لوبیا سفید موقعیت مکانی: مرکزئ - اراک درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,200 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسین کد محصول : 9872 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید