نمایش دادن همه 17 نتیجه

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: لرستان - ازنا درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پولادوند کد محصول : 5450 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز ریز محلی

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: کرمان - فاریاب درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حاج جعفر بلادورف کد محصول : 3124 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز اتیوپی

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: زنجان - زنجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر خانی کد محصول : 5786 بروزرسانی : 338 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: فارس - اقلید درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کریمی کد محصول : 6029 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جلیلی کد محصول : 6435 بروزرسانی : 287 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : متینی کد محصول : 6496 بروزرسانی : 278 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: کردستان - دهگلان درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عرفان‌ امیری حسینی کد محصول : 6501 بروزرسانی : 276 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: اصفهان - فریدونشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 700 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیدمحمدحسین طهماسبی کد محصول : 6938 بروزرسانی : 239 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مسعود جمشیدی کد محصول : 8032 بروزرسانی : 178 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: فارس - شیراز درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمد کد محصول : 8131 بروزرسانی : 173 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آذین کد محصول : 8427 بروزرسانی : 160 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: فارس - تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ساغر خادمیان کد محصول : 9114 بروزرسانی : 121 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ارمین حمدی پور کد محصول : 9508 بروزرسانی : 115 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: چهارمحال وبختیارئ - کیار درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهمند کد محصول : 9749 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: کردستان - قروه درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3,500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 10696 بروزرسانی : 65 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: لرستان - بروجرد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابولفضل بختیاری کد محصول : 8522 بروزرسانی : 63 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا قرمز

نوع محصول: لوبیا قرمز موقعیت مکانی: لرستان - بروجرد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابولفضل بختیاری کد محصول : 8522 بروزرسانی : 63 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید