نمایش دادن همه 19 نتیجه

فروش لوبیا چیتی زنجان

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: زنجان - ابهر درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : مجید امیرخانی کد محصول : 3322 بروزرسانی : 371 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: مرکزئ - اراک درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : محمد حمیدی کد محصول : 5459 بروزرسانی : 360 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: لرستان - ازنا درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: 0 کیلوگرم فروشنده : پولادوند کد محصول : 4413 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: زنجان - زنجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امیر خانی کد محصول : 5785 بروزرسانی : 339 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: فارس - اقلید درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کریمی کد محصول : 6001 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: اردبیل - اردبیل درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای فاضل کد محصول : 6869 بروزرسانی : 245 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: اصفهان - فریدونشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیدمحمدحسین طهماسبی کد محصول : 6937 بروزرسانی : 239 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: اصفهان - فریدونشهر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیدمحمدحسین طهماسبی کد محصول : 6936 بروزرسانی : 237 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : گتمیریان کد محصول : 8091 بروزرسانی : 175 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: فارس - اقلید درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جواد ملائی کد محصول : 8742 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: - بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : توکلی کد محصول : 9602 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: خوزستان - اهواز درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضا بیگی کد محصول : 9599 بروزرسانی : 100 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: مرکزئ - شازند درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مصطفی احمدی کد محصول : 9851 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: لرستان - ازنا درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پولادوند کد محصول : 9632 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: فارس - اقلید درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کریمی کد محصول : 9613 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: سمنان - شاهرود درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یارمحمدی محمود کد محصول : 7998 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: فارس - اقلید درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسکندری کد محصول : 10343 بروزرسانی : 82 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: لرستان - ازنا درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضائی کد محصول : 11015 بروزرسانی : 47 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش لوبیا چیتی

نوع محصول: لوبیا چیتی موقعیت مکانی: چهارمحال وبختیارئ - لردگان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کاربر جدید کد محصول : 10847 بروزرسانی : 28 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید