نمایش دادن همه 6 نتیجه

کتاب خانه سبز (جایگزین های خانگی برای مواد شیمیایی زیان آور)

۲۹,۹۷۰ تومان

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی چاپی حجم محتوی 128 صفحه مناسب برای دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب سینا احمدیه راد ناشر کتاب تهران-مدیسه تعداد صفحات 128 زبان کتاب فارسی سال انتشار 1389 دوره چاپ سوم

کتاب کنترل بیولوژیکی بیماری های برنج

۶۹,۹۳۰ تومان

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی چاپی حجم محتوی 105 صفحه مناسب برای دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب ساموئل س.گنانامانیکام ناشر کتاب همدان انتشارات دانشجو تعداد صفحات 105 زبان کتاب فارسی سال انتشار 1392 دوره چاپ اول

کتاب دائره المعارف گل و گیاه درختان و درختچه های زینتی (جلد هفتم)

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی چاپی حجم محتوی 275 صفحه مناسب برای دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب مهندس حسین متقی ناشر کتاب سپیدان تعداد صفحات 275 زبان کتاب فارسی سال انتشار 1395 دوره چاپ اول

کتاب بروکلی کار میلیونر

۴۴,۹۵۵ تومان

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی چاپی حجم محتوی 200 صفحه مناسب برای دانشجویان -- کشاورزان -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب هادی فردین نژاد ناشر کتاب کلید آموزش تعداد صفحات 200 زبان کتاب فارسی سال انتشار 1397 دوره چاپ اول

کتاب کنترل آفات بدون سموم شیمیایی

۲۹,۹۷۰ تومان

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی چاپی حجم محتوی 120 صفحه مناسب برای دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب سینا احمدیه راد- سید حسن ملکشی ناشر کتاب انتشارات مرز دانش تعداد صفحات 120 زبان کتاب فارسی سال انتشار 1394 دوره چاپ دوم

کتاب زراعت گیاهان صنعتی

۷۴,۹۲۵ تومان

مشخصات ظاهری محصول

وضعیت محتوی چاپی حجم محتوی 276 صفحه مناسب برای دانشجویان -- کشاورزان -- مهندسین -- کارشناسان -- گلخانه داران -- باغداران -- پرورش دهندگان گل و گیاه -- علاقمندان به کشاورزی

مشخصات ظاهری

نویسنده کتاب دکتر منوچهر سیاح فر- مهندس حسین محمدی-مهندس ابوالفضل شهریاری ناشر کتاب تحقیقات آموزش کشاورزی تعداد صفحات 276 زبان کتاب فارسی سال انتشار 1398 دوره چاپ اول