نمایش دادن همه 24 نتیجه

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - کرمان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 25 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدوی کد محصول : 4550 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - قلعه گنج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 0 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اصغر کد محصول : 4449 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 300 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 4569 بروزرسانی : 146 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: سیستان وبلوچستان - چاه بهار نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جهان پرور کد محصول : 4148 بروزرسانی : 112 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دربالایی کد محصول : 4557 بروزرسانی : 112 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: فارس - کازرون نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رضایی کد محصول : 4328 بروزرسانی : 111 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - جیرفت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 10 تن فروشنده : مقصودی کد محصول : 9507 بروزرسانی : 100 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: هرمزگان - بستک نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یزدان پرست کد محصول : 9658 بروزرسانی : 99 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - رودبارجنوب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رایکا کد محصول : 9864 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رایکا کد محصول : 9866 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رایکا کد محصول : 9866 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - قلعه گنج نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در باسکول درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حامد آخن کد محصول : 4370 بروزرسانی : 85 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: سیستان وبلوچستان - چاه بهار نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در باسکول درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال پور کد محصول : 4202 بروزرسانی : 85 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - قلعه گنج نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 25 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اصغر براور کد محصول : 9563 بروزرسانی : 84 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: فارس - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : قربانی کد محصول : 10311 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - رودبارجنوب نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10318 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: کرمان - رودبارجنوب درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقای پهلوانی کد محصول : 10314 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: هرمزگان - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهزادی کد محصول : 10285 بروزرسانی : 71 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: بوشهر - کنگان نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عمران نوری کد محصول : 9900 بروزرسانی : 71 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمال بامری کد محصول : 10067 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: ایلام - ایلام نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جهان پرور کد محصول : 9684 بروزرسانی : 54 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: سیستان وبلوچستان - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دربالایی کد محصول : 9661 بروزرسانی : 54 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10959 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش ملون

نوع محصول: ملون موقعیت مکانی: بوشهر - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سبحانی کد محصول : 10987 بروزرسانی : 48 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید