نمایش دادن همه 8 نتیجه

فروش تفاله کاه نیشکر باگاس

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - اهواز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 210 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ستوده کد محصول : 1463 بروزرسانی : 398 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش کاه نیشکر

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شیرمرد کد محصول : 7440 بروزرسانی : 185 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش کاه نیشکر

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شیرمرد کد محصول : 7987 بروزرسانی : 185 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاه نیشکر

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شیرمرد کد محصول : 8068 بروزرسانی : 117 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاه نیشکر

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرادی کد محصول : 6345 بروزرسانی : 117 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاه نیشکر فشنگی

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عباسی کد محصول : 4391 بروزرسانی : 117 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاه نیشکر

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - اهواز تعداد / مقدار : 10,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم حیدری کد محصول : 3134 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاه نیشکر بلوکی (باگاس)

نوع محصول: نیشکر موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عباسی کد محصول : 4390 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید