نمایش 1–24 از 38 نتیجه

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : وکیلی کد محصول : 5120 بروزرسانی : 392 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صرامی کد محصول : 5107 بروزرسانی : 391 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یزدانی کد محصول : 5311 بروزرسانی : 373 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج شکسته

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مکاره کد محصول : 5850 بروزرسانی : 337 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - بناب درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مکاره کد محصول : 5340 بروزرسانی : 335 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 6061 بروزرسانی : 325 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج صادراتی

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پرویز حاتمی کد محصول : 6060 بروزرسانی : 325 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش هویج اقلید

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: فارس - اقلید نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمود صرامی کد محصول : 3707 بروزرسانی : 304 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: لرستان - ازنا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرادی کد محصول : 6517 بروزرسانی : 275 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: لرستان - ازنا نحوه معامله: حق العمل کاری نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میثم لک کد محصول : 6823 بروزرسانی : 245 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: لرستان - الیگودرز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمود محمودی کد محصول : 7018 بروزرسانی : 233 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8903 بروزرسانی : 134 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دربالایی کد محصول : 8718 بروزرسانی : 134 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نعیمی کد محصول : 9179 بروزرسانی : 124 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 350 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرهادی کد محصول : 9407 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 8469 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای منی تراب کد محصول : 8416 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 45 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای بستاک کد محصول : 7688 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 7032 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند نحوه معامله: حق العمل کاری نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 9130 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج آماری

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 9627 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج شکسته اقلید

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: فارس - اقلید نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمود صرامی کد محصول : 3709 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج شکسته

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 9630 بروزرسانی : 112 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش هویج

نوع محصول: هویج موقعیت مکانی: فارس - شیراز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد امین بذرگری کد محصول : 9610 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید