نمایش دادن همه 22 نتیجه

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - نوشهر نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 35,000 کیلوگرم حداقل سفارش: 0 کیلوگرم فروشنده : عمومجید کد محصول : 5181 بروزرسانی : 380 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - بابل نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سهراب فتاحی کد محصول : 6834 بروزرسانی : 248 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - بابلسر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 12 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مختاری کد محصول : 6815 بروزرسانی : 245 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - بابل نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقازاده کد محصول : 7271 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تامسون

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - سارئ نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فولادی کد محصول : 7171 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ماندگار کد محصول : 7579 بروزرسانی : 208 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تامسون خونی

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - عباس آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی علیزاده کد محصول : 7962 بروزرسانی : 169 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محسنی کد محصول : 8312 بروزرسانی : 166 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کامکوات

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: گیلان - تالش نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شعبانی کد محصول : 8536 بروزرسانی : 155 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کامکوات

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: گیلان - تالش نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شعبانی کد محصول : 8535 بروزرسانی : 155 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تامسون

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - رامسر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 0 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی سوسنی کد محصول : 8549 بروزرسانی : 154 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تامسون

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - سارئ درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : روشنبخش کد محصول : 8546 بروزرسانی : 154 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: یزد - یزد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدی جهانبخت کد محصول : 8581 بروزرسانی : 153 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - سارئ نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرخ کد محصول : 8579 بروزرسانی : 148 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال عمده

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: گلستان - بندرگز نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیدعلی حسینی کد محصول : 8747 بروزرسانی : 143 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تامسون

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - سارئ نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میرزایی کد محصول : 9081 بروزرسانی : 128 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تامسون

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - عباس آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی علیزاده کد محصول : 8330 بروزرسانی : 121 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - قائم شهر نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : امینی کد محصول : 9355 بروزرسانی : 118 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال تو سرخ

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - بابل نحوه معامله: نقدی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خوشروزفتح الهی کد محصول : 9410 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 4 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مدنی کد محصول : 9764 بروزرسانی : 109 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تامسون

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در باسکول درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 10170 بروزرسانی : 86 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پرتقال

نوع محصول: پرتقال موقعیت مکانی: مازندران - بابل نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محیا عبدالحسنی کد محصول : 10456 بروزرسانی : 77 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید