نمایش دادن همه 8 نتیجه

فروش پیاز زعفران

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10,000,000,000 کیلوگرم حداقل سفارش: 0 کیلوگرم فروشنده : محمد کد محصول : 5463 بروزرسانی : 360 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - سرایان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجید جاهد کد محصول : 6211 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پودر زعفران

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان جنوبی - سرایان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: پاکت بسته بندی: شیشه بسته بندی: بسته بسته بندی: جعبه منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 4 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجید جاهد کد محصول : 6210 بروزرسانی : 286 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران سرگل

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفضل طاهری کد محصول : 8125 بروزرسانی : 173 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران شبه نگین

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفضل طاهری کد محصول : 8126 بروزرسانی : 173 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش زعفران نگین پرس صادراتی

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابوالفضل طاهری کد محصول : 8127 بروزرسانی : 173 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پودر زعفران

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: پاکت منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اذری کد محصول : 6469 بروزرسانی : 100 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پودر زعفران

نوع محصول: پودر زعفران موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: بسته منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ناظمی کد محصول : 10641 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید