نمایش دادن همه 12 نتیجه

فروش پیاز خشک

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : آرمانی فود کد محصول : 5231 بروزرسانی : 377 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک زرد

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: اصفهان - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منتظری کد محصول : 9080 بروزرسانی : 128 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) بسته بندی: پاکت بسته بندی: بسته بسته بندی: فله ای تعداد / مقدار : 20,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پریناز جهانبانی کد محصول : 9131 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 9237 بروزرسانی : 121 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: اصفهان - نجف آباد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پریناز جهانبانی کد محصول : 9642 بروزرسانی : 111 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک سفید

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری بسته بندی: بسته بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10326 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک زرد

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: اصفهان - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پریناز جهانبانی کد محصول : 10544 بروزرسانی : 75 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک زرد

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10657 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10659 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک زرد

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10658 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک زرد

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته بسته بندی: گونی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منتظری کد محصول : 10666 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش پیاز خشک

نوع محصول: پیاز خشک موقعیت مکانی: تهران - نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: بسته تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نوروزی شهر غذا کد محصول : 11330 بروزرسانی : 19 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید