نمایش دادن همه 9 نتیجه

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: فارس - مرودشت درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نبی کد محصول : 5539 بروزرسانی : 353 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صابر درینی کد محصول : 4715 بروزرسانی : 350 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: فارس - شیراز درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 120 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی کد محصول : 6293 بروزرسانی : 309 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: اصفهان - فلاورجان درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : کمالی کد محصول : 6944 بروزرسانی : 239 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: همدان - بهار درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : موسوی کد محصول : 7402 بروزرسانی : 213 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: فارس - آباده درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد قربانی کد محصول : 7522 بروزرسانی : 210 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی نیا کد محصول : 4760 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی نیا کد محصول : 10319 بروزرسانی : 83 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش چغندر لبو

نوع محصول: چغندر لبو موقعیت مکانی: اصفهان - تیران وکرون درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پریناز جهانبانی کد محصول : 11550 بروزرسانی : 25 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید