نمایش 1–24 از 25 نتیجه

فروش کاهو ایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صفری کد محصول : 5480 بروزرسانی : 358 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو آیسبرگ صادراتی

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 80 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Aliswary1954 کد محصول : 6421 بروزرسانی : 264 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو ایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدحسین سبزعلی کد محصول : 6479 بروزرسانی : 257 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو آیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 7302 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو آیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عوض پور کد محصول : 7307 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - پیشوا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیکای کد محصول : 7502 بروزرسانی : 210 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو ایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8065 بروزرسانی : 177 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوچینی

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز تعداد / مقدار : 16 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 8622 بروزرسانی : 149 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی رنگ: سبز تعداد / مقدار : 12 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 8633 بروزرسانی : 149 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو رومانو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 3986 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوآیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 12,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 3985 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوآیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 سبد حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نعیمی کد محصول : 9178 بروزرسانی : 117 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوآیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید مختاری کد محصول : 8374 بروزرسانی : 116 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو ساده

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منوچهر استاد ممزایی کد محصول : 9270 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهورومانو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8936 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهورومانو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای مختاری کد محصول : 8533 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو ساده

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 120 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منوچهر استاد ممزایی کد محصول : 9271 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو پیچ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 23 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : طاهر جعفری کد محصول : 9777 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش کاهورسمی

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقای شاخصی کد محصول : 9929 بروزرسانی : 97 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 سبد حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جاسم عوض پور کد محصول : 9742 بروزرسانی : 91 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10038 بروزرسانی : 91 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوآیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی قاضی کد محصول : 10059 بروزرسانی : 90 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش کاهو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - پیشوا نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : وکیلی کد محصول : 10588 بروزرسانی : 74 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو رسمی

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیزاده کد محصول : 11488 بروزرسانی : 27 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید