نمایش 1–12 از 25 نتیجه

فروش کاهو ایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صفری کد محصول : 5480 بروزرسانی : 358 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو آیسبرگ صادراتی

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 80 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Aliswary1954 کد محصول : 6421 بروزرسانی : 264 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو ایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدحسین سبزعلی کد محصول : 6479 بروزرسانی : 257 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو آیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 7302 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو آیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عوض پور کد محصول : 7307 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - پیشوا نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیکای کد محصول : 7502 بروزرسانی : 210 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو ایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8065 بروزرسانی : 177 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوچینی

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز تعداد / مقدار : 16 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 8622 بروزرسانی : 149 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوایسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی رنگ: سبز تعداد / مقدار : 12 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 8633 بروزرسانی : 149 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهو رومانو

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 3986 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوآیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 12,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 3985 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کاهوآیسبرگ

نوع محصول: کاهو موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی رنگ: سبز منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 40 سبد حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نعیمی کد محصول : 9178 بروزرسانی : 117 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید