نمایش دادن همه 9 نتیجه

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اسماعیلی کد محصول : 5483 بروزرسانی : 336 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8067 بروزرسانی : 177 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 9151 بروزرسانی : 125 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جاسم عوض پور کد محصول : 9743 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در باسکول درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی اکبری کد محصول : 10172 بروزرسانی : 86 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه در باسکول درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 10168 بروزرسانی : 86 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید محمدی کد محصول : 10355 بروزرسانی : 76 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: تهران - تهران نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 70 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : شرکت سروبان کد محصول : 10663 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کرفس

نوع محصول: کرفس موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : رزاق خاوری کد محصول : 12503 بروزرسانی : امروز وضعیت : موجود