نمایش دادن همه 10 نتیجه

فروش کلم برگی

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 9129 بروزرسانی : 125 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی سفیدیاکلم پیچ

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نعیمی کد محصول : 9142 بروزرسانی : 121 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 90 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 9592 بروزرسانی : 110 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی قرمز

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جاسم عوض پور کد محصول : 9739 بروزرسانی : 109 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی سفید

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جاسم عوض پور کد محصول : 9738 بروزرسانی : 109 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی قرمز

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خلیل گل مغانی کد محصول : 9907 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی قرمز

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خلیل گل مغانی کد محصول : 9907 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خلیل گل مغانی کد محصول : 9906 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خلیل گل مغانی کد محصول : 9906 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگی

نوع محصول: کلم برگی موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرج نصیری کد محصول : 10426 بروزرسانی : 78 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید