نمایش 1–24 از 27 نتیجه

فروش کلم بروکلی

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : صفری کد محصول : 5481 بروزرسانی : 358 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گل کلم

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 5 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی شریفی کد محصول : 6266 بروزرسانی : 311 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش کلم قرمز

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: تهران - پاکدشت نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یاسر کد محصول : 6308 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم سفید

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: تهران - پاکدشت نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : یاسر کد محصول : 6307 بروزرسانی : 293 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم سفید

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 1,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای حسن زاده کد محصول : 7697 بروزرسانی : 195 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

گل کلم

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 7972 بروزرسانی : 186 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گل کلم

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 7971 بروزرسانی : 183 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ بنفش

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 3,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سواری کد محصول : 7881 بروزرسانی : 183 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم بروکلی

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8066 بروزرسانی : 177 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گل کلم

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: حق العمل کاری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8064 بروزرسانی : 177 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم قرمز

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 1,500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید بنی اسد کد محصول : 8414 بروزرسانی : 161 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم سفید

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای منی تراب کد محصول : 8417 بروزرسانی : 161 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم قرمز

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقای جعفری کد محصول : 8470 بروزرسانی : 156 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 50 سبد حداقل سفارش: ندارد فروشنده : دربالایی کد محصول : 8716 بروزرسانی : 141 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 1,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حیدری کد محصول : 8033 بروزرسانی : 140 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ سفید

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 1,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سواری کد محصول : 7882 بروزرسانی : 140 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فرخی کد محصول : 4346 بروزرسانی : 140 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: تهران - ورامین نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمد تیموریان کد محصول : 8640 بروزرسانی : 140 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم برگ صادراتی

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علیپور کد محصول : 4189 بروزرسانی : 140 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروشکلم بروکلی

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 26 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقای سواری کد محصول : 9072 بروزرسانی : 128 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم بروکلی

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی تعداد / مقدار : 25 سبد حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اقای سواری کد محصول : 9073 بروزرسانی : 127 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش کلم پیچ

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 4172 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گل کلم

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - دزفول نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 10,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم فتح الهی کد محصول : 3818 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گل کلم

نوع محصول: کلم موقعیت مکانی: خوزستان - گتوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100,000 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : غلامرضا گله کد محصول : 8908 بروزرسانی : 126 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید