نمایش دادن همه 8 نتیجه

فروش گشنیز توپی

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : کریمی کد محصول : 5687 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 9 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : سلگی کد محصول : 5706 بروزرسانی : 343 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: کرمانشاه - صحنه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : محمد کرجی کد محصول : 5793 بروزرسانی : 338 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گشنیز خشک

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : منتظری کد محصول : 6227 بروزرسانی : 308 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: لرستان - دلفان نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : عباسی کد محصول : 7270 بروزرسانی : 217 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : جهانیان کد محصول : 3910 بروزرسانی : 137 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز لپه

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: همدان - نهاوند نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سیف کد محصول : 8796 بروزرسانی : 92 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش تخم گشنیز

نوع محصول: گشنیز موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی نوع تولید: هوای آزاد منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محبی کد محصول : 7975 بروزرسانی : 92 روز پیش وضعیت : فروخته شد