نمایش دادن همه 13 نتیجه

سینی نشا برنج مشکی

۱۸,۹۸۱ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول سینی تخت نوع سینی نشا چند بار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلی اتیلن دارای لبه می باشد عمق هر حفره و سلول دو و نیم سانت ابعاد کل سینی نشا 30 سانت در 60 سانت رنگ سینی نشا مشکی

سینی نشا یکبار مصرف ۱۵ حفره ویژه قلمه

۲۴,۹۷۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 15 سلول نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک آرایش سلول ها 3 در 5 حجم هر حفره و سلول 350 سی سی عمق هر حفره و سلول 9 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 27x47x9 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشا یکبار مصرف ۱۲۸ حفره

۴,۸۹۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 128 نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه می باشد آرایش سلول ها 16 در 8 حجم هر حفره و سلول 20 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 2/9*2/9سانتیمتر عمق هر حفره و سلول 4 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 54 در 28 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی دارای مجرای تهویه سطحی می باشد سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشا یکبار مصرف ۱۰۵ حفره

۴,۲۴۶ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 150 سلول نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه می باشد آرایش سلول ها 15 در 7 حجم هر حفره و سلول 30 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 3 در 3 عمق هر حفره و سلول 5 سانت ابعاد کل سینی نشا 54 در 28 سانت رنگ سینی نشا مشکی سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشاء چندبار مصرف ۴۰ حفره ویژه نهال و قلمه

۴۴,۹۵۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 40 سلول نوع سینی نشا چند بار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلی اتیلن آرایش سلول ها 8 در 5 حجم هر حفره و سلول 120 سی سی عمق هر حفره و سلول 10 سانت ابعاد کل سینی نشا 35*22*10 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی سایر توضیحات لازم بسیار مقاوم و ماندگار برای بیش از 10 سال

نایلون نهال تجزیه پذیر سایز ۱۵×۲۵

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

سینی نشا یکبار مصرف ۲۰۰ حفره

۴,۸۹۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 200 نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه می باشد آرایش سلول ها 20 در 10 حجم هر حفره و سلول 12 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 2.3 در 2.3 سانتیمتر عمق هر حفره و سلول 4 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 28*54 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی دارای مجرای تهویه سطحی می باشد سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشا چند بار مصرف ۱۴۴ حفره

۴۸,۹۵۱ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 144 سلول نوع سینی نشا چند بار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلی اتیلن آرایش سلول ها 12 در 12 حجم هر حفره و سلول 30 سی سی ابعاد کل سینی نشا 40*40*5 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی سایر توضیحات لازم بسیار سخت و مقاوم

سینی نشا یک بار مصرف ۹۸ حفره

۴,۸۹۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 98 سلول نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه می باشد آرایش سلول ها 7 در 14 حجم هر حفره و سلول 20 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 2/9*2/9سانتی متر عمق هر حفره و سلول 4 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 24*47 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی دارای مجرای تهویه سطحی می باشد سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشاء یکبار مصرف ۷۲ حفره بدون لبه

۴,۸۹۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 72 سلول بدون لبه نوع سینی نشا یکبار مصرف جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه نمی باشد آرایش سلول ها 12 در 6 حجم هر حفره و سلول 30 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 2.9 در 2.9 سانتیمتر عمق هر حفره و سلول 5 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 24*47 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی دارای مجرای تهویه سطحی می باشد سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشاء یکبار مصرف ۷۲ سلول حفره بزرگ

۴,۸۹۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 72 سلول حفره بزرگ نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه می باشد آرایش سلول ها 12 در 6 حجم هر حفره و سلول 37 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 3.6 در 3.6 ساتیمتر عمق هر حفره و سلول 5 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 28*54 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

سینی نشاء یکبار مصرف ۱۷۰ حفره ۲۰ سی سی

۴,۸۹۵ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با خریدار است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

تعداد حفره و سلول 170 سلول نوع سینی نشا یکبار مصرف دارای زهکش و پانچ کف می باشد جنس سینی نشا پلاستیک دارای لبه می باشد آرایش سلول ها 10 در 17 حجم هر حفره و سلول 20 سی سی ابعاد هر حفره و سلول 2.9 در 2.9 سانتیمتر عمق هر حفره و سلول 4 سانتیمتر ابعاد کل سینی نشا 26*43 سانتیمتر رنگ سینی نشا مشکی دارای مجرای تهویه سطحی می باشد سایر توضیحات لازم هشدار مهم: در صورت خرید زیر 10 عدد سینی، احتمال لهیدگی و شکستگی در حین ارسال وجود خواهد داشت.

نایلون نهال تجزیه پذیر سایز ۱۳×۱۵

۱۵۰ تومان

مشخصات ظاهری

مناسب برای مصارف خانگی -- مصارف کشاورزی هزینه ارسال این کالا با رسیدن به حد نصاب خرید، با فروشنده است امکان تحویل و ارسال با پست -- باربری -- اتوبوسرانی -- خودروهای سواری بین شهری -- تحویل حضوری از انبار مرکزی شرکت

مشخصات ظاهری محصول

سایز و اندازه در حالت باز 13 در 15 و حالت تاشو 8 در 15  - قطر داخل 8 ضخامت 5.5 عرض نایلون یا شید 7.5 طول نایلون یا شید 14.5 سایر مشخصات قطر گلدان 8 سانتیمتر می باشد