نمایش دادن همه 19 نتیجه

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسینی کد محصول : 6009 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای کریمیان کد محصول : 5990 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسینی کد محصول : 6019 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سورانی کد محصول : 6025 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعادت کد محصول : 6020 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 20 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعادت کد محصول : 6021 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5991 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 5992 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مجموعه پنیرک کد محصول : 6006 بروزرسانی : 328 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بذر گلرنگ دانه درشت

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: فارس - مرودشت درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 3 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پارسانژاد کد محصول : 5597 بروزرسانی : 163 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: کرمان - کرمان درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم قرشی کرمانی کد محصول : 4836 بروزرسانی : 145 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : حسینی کد محصول : 6026 بروزرسانی : 111 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بذر گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: فارس - مرودشت بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 300 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : پارسانژاد کد محصول : 9710 بروزرسانی : 111 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش دانه گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: اصفهان - اصفهان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میلاد ثابت راسخ کد محصول : 6004 بروزرسانی : 57 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: کرمان - کرمان درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خادمی کد محصول : 11030 بروزرسانی : 22 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: اصفهان - درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: گونی منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 11492 بروزرسانی : 22 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: تهران - تهران درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: گونی بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : آقای کریمیان کد محصول : 11764 بروزرسانی : 20 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: همدان - همدان درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: فله ای منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 500 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : Mostafa Mirzaie کد محصول : 12059 بروزرسانی : 9 روز پیش وضعیت : قیمت و موجودی استعلام شود

فروش گلرنگ

نوع محصول: گلرنگ موقعیت مکانی: همدان - همدان بسته بندی: فله ای منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 0 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : جعفری کد محصول : 12257 بروزرسانی : 6 روز پیش وضعیت : قیمت و موجودی استعلام شود