نمایش دادن همه 16 نتیجه

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: خراسان رضوئ - مشهد نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سید جواد کد محصول : 5136 بروزرسانی : 391 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: البرز - کرج نحوه معامله: نقدی درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 40 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : حسن قبادی کد محصول : 5170 بروزرسانی : 387 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 200 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نصیری کد محصول : 10942 بروزرسانی : 50 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گیلاس تکدانه

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری نحوه معامله: تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 80 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید محمدی کد محصول : 11595 بروزرسانی : 25 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: زنجان - طارم نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محمدی کد محصول : 11590 بروزرسانی : 25 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گیلاس تکدانه

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: مازندران - سارئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : فولادی کد محصول : 11855 بروزرسانی : 16 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: تهران - دماوند نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری نحوه معامله: تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 150 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم روزبهانی کد محصول : 12119 بروزرسانی : 9 روز پیش وضعیت : قیمت و موجودی استعلام شود

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: تهران - دماوند نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری نحوه معامله: تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 150 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : خانم روزبهانی کد محصول : 12119 بروزرسانی : 9 روز پیش وضعیت : قیمت و موجودی استعلام شود

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 800 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدخیراللهی کد محصول : 12210 بروزرسانی : 7 روز پیش وضعیت : قیمت و موجودی استعلام شود

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سپهرلو کد محصول : 12318 بروزرسانی : 5 روز پیش وضعیت : موجود

فروش گیلاس

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 1 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : نجفیان کد محصول : 12279 بروزرسانی : 5 روز پیش وضعیت : موجود

فروش گیلاس بادامی

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی محمدی کد محصول : 12289 بروزرسانی : 5 روز پیش وضعیت : موجود

فروش گیلاس گوشواره ایی

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی محمدی کد محصول : 12287 بروزرسانی : 5 روز پیش وضعیت : موجود

فروش گیلاس تک دانه

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی محمدی کد محصول : 12321 بروزرسانی : 5 روز پیش وضعیت : موجود

فروش گیلاس تک دانه

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - خوئ نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: سوپری(میدونی) بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 2 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : بهروز روشن پور کد محصول : 12271 بروزرسانی : 5 روز پیش وضعیت : موجود

گیلاس تک دانه کهریز صادراتی

نوع محصول: گیلاس موقعیت مکانی: آذربایجان غربی - ارومیه نحوه معامله: پیش پرداخت+تسویه بعد از بارگیری درجه کیفی: صادراتی بسته بندی: جعبه تعداد / مقدار : 120 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی نجفی کد محصول : 12355 بروزرسانی : 4 روز پیش وضعیت : موجود