نمایش 1–12 از 17 نتیجه

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: فارس - ارسنجان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : 1588 کد محصول : 4265 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: همدان - همدان منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اصلانی کد محصول : 1573 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: همدان - بهار درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محرمعلی سلیمانی کد محصول : 6191 بروزرسانی : 318 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرادی کد محصول : 6354 بروزرسانی : 300 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: لرستان - کوهدشت درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سامان خسروی زاده کد محصول : 5631 بروزرسانی : 299 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بذر یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: اصفهان - فریدن درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید اصلانی کد محصول : 6796 بروزرسانی : 194 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: 10 تن فروشنده : علی راستین کد محصول : 9065 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بذریونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: تهران - منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمد کلکو کد محصول : 9307 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: همدان - اسداباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زارع کد محصول : 6101 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: خراسان شمالی - بجنورد درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 35 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدی رحیمی کد محصول : 5599 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: کرمان - فاریاب درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : کاظمی راد کد محصول : 4584 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی راستین کد محصول : 9584 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید