نمایش دادن همه 16 نتیجه

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: همدان - همدان منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : اصلانی کد محصول : 1573 بروزرسانی : 383 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: همدان - بهار درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 8 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : محرمعلی سلیمانی کد محصول : 6191 بروزرسانی : 318 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: خوزستان - شوشتر درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مرادی کد محصول : 6354 بروزرسانی : 300 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: لرستان - کوهدشت درجه کیفی: سوپری(میدونی) تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سامان خسروی زاده کد محصول : 5631 بروزرسانی : 299 روز پیش وضعیت : فروخته شد

فروش بذر یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: اصفهان - فریدن درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید اصلانی کد محصول : 6796 بروزرسانی : 194 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: 10 تن فروشنده : علی راستین کد محصول : 9065 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش بذریونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: تهران - منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 6 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمد کلکو کد محصول : 9307 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: همدان - اسداباد درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 500 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : زارع کد محصول : 6101 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: خراسان شمالی - بجنورد درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 35 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : مهدی رحیمی کد محصول : 5599 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: کرمان - فاریاب درجه کیفی: صادراتی منبع تولید: وارداتی تعداد / مقدار : 100 تن حداقل سفارش: 0 تن فروشنده : کاظمی راد کد محصول : 4584 بروزرسانی : 114 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: هرمزگان - رودان درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 5 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : علی راستین کد محصول : 9584 بروزرسانی : 113 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: سیستان وبلوچستان - ایرانشهر درجه کیفی: کارخانه ای(صنعتی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : میلاد نجارپیشه کد محصول : 9873 بروزرسانی : 98 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش اسپرس

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: اصفهان - فریدن درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 15 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : سعید اصلانی کد محصول : 6779 بروزرسانی : 84 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 50 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : احمدی کد محصول : 10599 بروزرسانی : 69 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: کرمانشاه - کرمانشاه درجه کیفی: سوپری(میدونی) منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 10,000 کیلوگرم حداقل سفارش: ندارد فروشنده : ابراهیم کد محصول : 11104 بروزرسانی : 41 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید

فروش یونجه

نوع محصول: یونجه موقعیت مکانی: کرمان - فاریاب منبع تولید: داخلی تعداد / مقدار : 30 تن حداقل سفارش: ندارد فروشنده : هادی محمودی کد محصول : 11341 بروزرسانی : 25 روز پیش وضعیت : استعلام بگیرید